Saneringsintyg för fartyg – Vägledning

Lyssna

Det internationella hälsoreglementet (IHR 2005) innehåller bland annat bestämmelser om utfärdandet av saneringsintyg för fartyg.

Detta dokument är en vägledning för att stödja kommuner som har ansvar att utfärda saneringsintyg så lokalt anpassade rutiner kan tas fram.

Relaterad läsning

Saneringsintyg för fartyg

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 34
Artikelnummer: 18115