Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 3 – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

I den här rapporten presenteras ett scenario för spridningen av covid-19 fram till och med den 31 augusti 2021.

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella och regionala scenarier för smittspridning av covid-19 fram till och med den 31 augusti 2021. Den simulerade utvecklingen utgår från rapporterade fall mellan den 13 oktober 2020 och den 20 april 2021.

Detaljerade utdata per vecka för maj 2021 till och med augusti 2021 (Excel, 419 kB)

Detaljerade utdata per dag för maj 2021 till och med augusti 2021 (Excel, 1,8 MB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 65
Artikelnummer: 21087