Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver (S2020/08831). Här presenteras nationella scenarier för smittspridning av covid-19 fram till och med den 31 maj 2021. Den simulerade utvecklingen utgår från rapporterade fall mellan den 24 augusti och den 5 februari 2020.

I rapporten finns också en sammanställning av relevanta smittskyddsåtgärder utifrån den simulerade utvecklingen.

Bilagor

Resultat från Regionala simuleringar – Bilaga till delrapport Scenarier för fortsatt spridning, publicerad 2 mars 2021 (PDF, 16 MB)

Detaljerad utdata för mars 2021 till och med maj 2021 (Excel, 244 kB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)