Scenario för fortsatt spridning – delrapport 1 - Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Lyssna

Osäkerheten kring den fortsatta spridningen av covid-19 är stor, då trenden i de flesta regioner i mitten på december 2020 är svår att fastställa, det vill säga om fallen ökar, minskar eller befinner sig på en platå.

I den här rapporten presenteras ett scenario för spridningen av covid-19 fram till och med den 28 februari 2021. Scenariot visar att den kraftiga ökningen av fall dämpas i december och mot mitten av månaden långsamt minskar igen.

I rapporten visas en graf per region som visar både faktiska fall och simulerade fall.

Rapporten är en delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver.

Scenario

I rapporten beskrivs ett scenario för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 mars 2021. Rapporten är en del i regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver.

Bilaga

Detaljerade utdata december 2020 – mars 2021 (Excel, 3 MB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19 (där alla publicerade scenarier finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 20223