Sex mot ersättning – Resultat från undersökning SRHR2017

Lyssna

Faktabladet handlar om sex mot ersättning. Det bygger på resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie där personer i ålder 16-84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

SRHR2017 visar att det nästan bara är män som betalat eller gett annan ersättning för sex. Knappt en av tio män har gjort det, jämfört med mindre än en av tvåhundra bland kvinnor. Att någon gång ha gett ersättning för sex är vanligare med stigande ålder bland män. Det är också fler män som gett ersättning för sex utomlands än i Sverige. Det är ovanligt att ha tagit emot ersättning för sex: 1,5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen har någon gång gjort det. Det finns ett fortsatt behov av lättillgängliga hälsofrämjande och förebyggande insatser samt sociala stödinsatser för personer med erfarenhet av sex mot ersättning.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21113