Homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) har generellt en sämre sexuell och reproduktiv hälsa än övriga befolkningen. I det här faktabladet beskriver vi hur den sexuella och reproduktiva hälsan ser ut hos hbt-personer, utifrån befolkningsundersökningen SRHR2017.

Faktabladet lyfter bland annat frågor om sexuell nöjdhet, utsatthet för sexuella övergrepp och sexrelaterade aktiviteter på internet.

Relaterad läsning

Publikationer inom SRHR, hiv och STI samt hbtqi