Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homosexuella, bisexuella och transpersoner – Resultat från undersökning SRHR2017

Lyssna

Homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) har generellt en sämre sexuell och reproduktiv hälsa än övriga befolkningen. I det här faktabladet beskriver vi hur den sexuella och reproduktiva hälsan ser ut hos hbt-personer, utifrån befolkningsundersökningen SRHR2017.

Faktabladet lyfter bland annat frågor om sexuell nöjdhet, utsatthet för sexuella övergrepp och sexrelaterade aktiviteter på internet.

Relaterad läsning

Publikationer inom SRHR, hiv och STI samt hbtqi

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 21269