Publikationer inom SRHR, hiv och STI samt hbtqi

Lyssna

Vi är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör vi på ett flertal sätt såsom att ta fram och sprida kunskap som bidrar till en god och jämlik hälsa.

Vi har i uppdrag att ta fram kunskap inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), hiv och sexuellt överförda infektioner (STI) och hälsan hos homo-och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation (hbtqi).

På den här sidan finns våra publikationer inom SRHR, hiv och STI samt hbtqi.

Publikationer inom samtliga områden

Fler publikationer