Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med män och kvinnor i åldrarna 16-31 år som har lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar och riktar sig till personer som i sitt yrke eller i andra sammanhang kommer i kontakt med unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Relaterad läsning

Analyser av ojämlikheten i hälsa och hälsan i vissa grupper

Unga och unga vuxna i riskutsatthet

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 12 mars 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20030