Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla – Sammanfattning av Guttmacher-Lancet-kommissionens slutrapport

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har låtit översätta Guttmacher-Lancet-kommissionens sammanfattning av rapporten Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission. Vår förhoppning är att denna nya evidensbaserade och integrerade definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vara till stöd för arbetet med SRHR i Sverige. Innehåll och ställningstaganden i sammanfattningen ansvarar kommissionen för.

Guttmacher-Lancet-kommissionens rapport redogör för vad som återstår på agendan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och formulerar en utmanande och evidensbaserad vision för SRHR som bygger på mänskliga rättigheter. Kommissionen föreslår en ny, integrerad definition av SRHR som vägledning för denna vision och rekommenderar grundläggande insatser inom SRHR-området som omfattar fler delar av sexuell och reproduktiv hälsa än vad som vanligen inkluderas. Rapporten lyfter fram fördelarna med att investera i SRHR, inte bara ur ett hälsoperspektiv utan också när det gäller samhällelig och ekonomisk utveckling i vidare bemärkelse.

Relaterad läsning

Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission (thelancet.com)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: