Sexuella trakasserier och våld – Resultat från undersökning SRHR2017

Lyssna

Faktabladet handlar om sexuella trakasserier och våld. Det bygger på resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie där personer i åldern 16–84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

SRHR2017 visar att sexuella trakasserier och våld är vanligt förekommande i befolkningen. Kvinnor drabbas i betydligt större utsträckning än män och homosexuella, bisexuella och transpersoner är mer drabbade än befolkningen i övrigt. Det finns även skillnader mellan åldersgrupper och utbildningsnivåer.

Förekomsten av sexuella trakasserier och våld visar att det behövs ett brett förebyggande arbete. Bland annat bör pojkar och män inkluderas i arbetet med att förändra stereotypa könsnormer eftersom förväntningar som rör maskulinitet kan leda till beteenden där kränkningar och våld normaliseras.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21107