Sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten – Utbrott i Sverige år 1992–2011

Lyssna

Rapporten beskriver hanteringen av dricksvattenburna sjukdomsutbrott i Sverige och de utbrott under åren 1992–2011 som Folkhälsomyndigheten samlat in detaljerad information om inom ett nordiskt projekt. Vi jämför dessa utbrott med utbrott i andra nordiska länder och tidigare tidsperioder.

Sammanställningen av utbrotten utgör en grund för att beskriva den sjukdomsbörda som förorenat dricksvatten orsakar och belyser vilka mikrobiologiska risker som finns kopplade till dricksvatten.

Rapporten riktar sig till alla som har ett intresse i dricksvattenfrågan, såsom lokala, regionala och centrala myndigheter, branschorganisationer och forskare.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 48
Artikelnummer: 15029