I denna rapport presenteras Folkhälsomyndighetens beräkning av antalet individer i Sverige som lever med en diagnosticerad akut eller kronisk hepatit C-infektion i Sverige år 2015.

Kunskap om gruppens storlek bör vara intressant bl.a. för landets smittskydd, för brukarföreningar och för de landsting som redan driver eller överväger att införa sprutbytesverksamhet.