Skolbarn som är fysiskt aktiva rapporterar bättre psykisk hälsa

Lyssna

Den här rapporten ger information om sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa baserat på ett nationellt urval av 11-, 13-, och 15 åringar i Sverige som burit aktivitetsmätare och fyllt i en enkät.

Resultaten visar att barn som är mer fysiskt aktiva rapporterar högre livstillfredsställelse och mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva.

Publikationen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson på regional och lokal nivå, samt till skolpersonal, lektorer på utbildningar som är riktade till skolpersonal, forskare och andra personer som kommer i kontakt med barn och unga i sitt arbete.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21088