Skolbarns hälsovanor

Hur mår skolbarn i Sverige och vilka vanor har de? Hur har skolbarns hälsa och levnadsvanor förändrats över tid? Finns det skillnader i hälsa och vanor mellan olika grupper av skolbarn? Det tar Folkhälsomyndigheten reda på genom undersökningen Skolbarns hälsovanor. Undersökningen är internationell och genomförs vart fjärde år i ett femtiotal länder. Den senaste datainsamlingen genomfördes 2017/18.

Huvudsakliga resultat

Den senaste undersökningen, för 2017/18, visar att:

 • De allra flesta elever i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god.
 • Flera av de levnadsvanor som mäts fortsätter också att förbättras, med t.ex. färre som varit berusade och färre som provat att röka.
 • Det är fortfarande få som når rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Däremot har andelen som tränar minst fyra gånger i veckan ökat sedan 1980-talets mitt.
 • Många skolbarn har återkommande psykiska och somatiska besvär, såsom känner sig irriterade eller på dåligt humör, har svårt att sova, har huvudvärk eller ont i magen. Besvären förekommer oftare bland flickor än pojkar.
 • Det är vanligare att pojkar är nöjda med sin kropp, dvs. tycker att de väger lagom mycket, medan fler flickor tycker att de är för tjocka.
 • De flesta kan prata med sin mamma om bekymmer. Andelen som kan prata med sin pappa är mindre, men har ökat de senaste åren.
 • Trivseln i skolan har minskat sedan förra undersökningen, medan en större andel uppger att de ofta eller väldigt ofta har för mycket skolarbete. Den självrapporterade skolstressen är utbredd.

Hela rapporten hittar du här: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Läs mer om

 • Fysisk aktivitet

  Barn och unga sitter, halvligger eller står ganska still under större delen av sin vakna tid, visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten där skolelever har burit aktivitetsmätare. I studien syntes…

 • Psykosomatiska besvär

  Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor startade i mitten av 1980-talet.

 • Sociala relationer

  Under lång tid har andelen barn som kan prata med sin mamma om problem varit hög. Nu visar de senaste resultaten från undersökningen Skolbarns hälsovanor att andelarna som kan prata med sin pappa om…

 • Könsskillnader

  Flickor och pojkar mår ungefär lika bra i mellanstadiet och är ungefär lika nöjda med livet. Men under högstadiet försämras framför allt flickors hälsa, vilket medför att pojkar mår bättre än flickor.

 • Levnadsvanor

  Hur mår skolbarn i Sverige och vilka vanor har de? Det tar Folkhälsomyndigheten reda på genom undersökningen Skolbarns hälsovanor. Undersökningen är internationell och genomförs vart fjärde år i ett…

 • Rapporter

  Folkhälsomyndigheten presenterar resultaten från undersökningen i en grundrapport, liksom i olika temarapporter.

Gå till toppen av sidan