Skydd mot hepatit A – Pre- och postexpositionsprofylax med vaccin och immunglobulin

Lyssna

Denna publikation är avsedd att ge vägledning om profylax mot hepatit A, både före och efter exponering. Bland annat beskrivs vilka personer som kan ha ökad risk för smitta, hos vilka närkontakter till den smittade behovet av postexpositionsprofylax bör bedömas och hur profylaxen bör erbjudas.

Målgruppen för vägledningen är regionernas smittskyddsenheter och hälso- och sjukvårdspersonal.

Relaterad läsning

Vaccination mot hepatit A

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23142