Smittspårning av legionella – att tänka på vid upphandling av miljöanalyser

Lyssna

Detta informationsblad avser att i korthet beskriva vad man bör tänka på vid upphandling av tjänster för analys av legionella i samband med smittspårning samt ge viss generell information kring analyser och smittspårning. Informationen riktar sig framförallt till de kommuner som är i behov av kunskap inför upphandling av miljöanalyser.

Bladet innehåller bland annat information om val av laboratorium och analysmetod samt samarbete och rutiner vid smittspårning.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3