Städning i skola eller förskola – Till dig som är verksamhetsutövare och driver en skola eller förskola

Lyssna

Den här informationen om städning i skola och förskola vänder sig till dig som driver en skola eller en förskola. Den som ansvarar för en skola eller förskola ska bedriva ett löpande, systematiskt arbete för att förhindra att lokalerna eller det man gör i verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Det ska till exempel finnas rutiner för regelbunden städning och rengöring av lokalerna.

Publikationen beskriver varför städning behövs, vilka rutiner som bör finnas och vilka regler som gäller enligt miljöbalken.

Relaterad läsning

Tillsynsvägledning skolor och förskolor

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 6
Artikelnummer: 22157