Stöd till efterlevande vid suicid – Samlad kunskap för yrkesverksamma

Lyssna

Suicid drabbar många kring den som avlidit och kan leda till både försämrad psykisk och fysisk hälsa och ökad suicidrisk hos de närmaste efterlevande. Stöd till efterlevande efter suicid är därför en viktig del av ett suicidpreventivt arbete.

I detta material ger vi grundläggande kunskap om hur suicid kan påverka efterlevande och om deras olika behov av stöd. Vidare beskriver vi olika roller när det gäller stöd till efterlevande vid suicid. Materialet syftar till att ge en överblick över området och innehåller länkar som kan vara användbara, både i ett strategiskt utvecklingsarbete och i mötet med efterlevande. Materialet innehåller även ett avsnitt som kan ge praktiskt stöd i att ta fram ett länsövergripande arbetssätt för efterlevandestöd vid suicid.

Med detta material riktar vi oss främst till beslutsfattare, verksamhetsutvecklare samt strateger och praktiker med samordnande uppgifter inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Den kan också vara användbar för personer som i sin yrkesutövning möter efterlevande vid suicid.

Materialet har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 23167