Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården – Återredovisning av regeringsuppdrag

Lyssna

Rapporten ger en övergripande bild av det arbete Folkhälsomyndigheten har genomfört inom ramen för regeringsuppdraget att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården.

Rapporten är en återredovisning av regeringsuppdraget och presenter de fyra aktiviteter som myndigheten har arbetat med inom uppdraget samt två angränsande uppdrag, utifrån de synergier som finns till uppdraget. Uppdraget återredovisades till Socialdepartementet den 25 februari 2022.

Publikationen riktar sig i första hand till regeringen och verksamma inom barnhälsovård. Den kan även vara av intresse för myndigheter, organisationer samt andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå där utvecklingsarbete i barnhälsovård är av relevans.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 22063