Strategier och metoder för att följa upp och rapportera om migranters hälsa i höginkomstländer – Resultat från en kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

Rapporten visar att:

  • Det finns framgångsrika strategier och metoder för att följa upp och rapportera om migranters hälsa. Ett exempel är användning av bekvämlighetsurval vid datainsamling. Dock bister ofta rapporteringen av hur dessa strategier och metoder har implementeras, validerats och anpassats för specifika migrantgrupper, exempelvis asylsökande.
  • Kvalitativa metoder lämpar sig många gånger bättre än kvantitativa, för att uppnå mål som rör nåbarhet och rekrytering i samband med hälsorelaterade studier.
  • Det finns en utbredd rädsla, oro och bristande tillit till myndigheter och institutioner i flera migrantgrupper. Det riskerar att begränsa forskningsfältets utveckling av effektiva strategier och metoder.
  • Att inkludera migrantgrupper och deras representanter i ett tidigt skede av forskningsprocessen och i undersökningar om hälsa är ofta avgörande. Det stärker förtroendet, ökar förståelsen och erbjuder samtidigt en aktiv roll för migranter att påverka sin egen hälsa.

Rapporten är en systematisk kartläggning av den senaste forskningen. Resultaten kan bidra till att stärka Folkhälsomyndigheten och våra målgruppers uppdrag att följa upp och rapportera om hälsan hos migranter som befinner sig i höginkomstländer och som löper risk att drabbas av ohälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23225