Svenska HALT 2014 – Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på särskilt boende

Lyssna

Syftet med rapporten är att ge en bild av hur det ser ut i de särskilda boendena avseende vårdrelaterade infektioner och antibiotikabehandling och därigenom öka kunskapen inom området. Den ökade kunskapen kan sedan användas för nationella och lokala prioriteringar.

Målet med Svenska HALT är att skapa ett enhetligt mätverktyg för mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikabehandling i särskilt boende. Mätningen kan ligga till grund för förbättringsarbete inom området och i sin tur leda till färre vårdrelaterade infektioner och förbättrad antibiotikaanvändning. Målgrupper för rapporten är verksamhetsansvariga för särskilda boenden, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, vård-och omsorgspersonal, smittskydds-och vårdhygieniska enheter samt lokala Stramagrupper.

Rapporten ges ut av Folkhälsomyndigheten och är en sammanställning av data som 53 kommuner skickat in efter deltagande i Svenska HALT 2014.

Relaterad läsning

Svenska HALT

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31