Svenska HALT 2015 – Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på särskilt boende

Lyssna

Syftet med Svenska HALT-mätningen och denna rapport är att ge en bild av hur det ser ut inom särskilt boende (SÄBO) avseende vårdrelaterade infektioner och antibiotikabehandling. Informationen ger ett underlag för en fortsatt lokal analys och lokalt förbättringsarbete.

Relaterad läsning

Svenska HALT

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 42