Svenska HALT, Metodbeskrivning Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende

Lyssna

Metodbeskrivningen vänder sig till dig som praktiskt ska utföra mätning av vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer och antibiotikaanvändning på särskilt boende. Här hittar du fördjupad information om vilka frågor som ingår och en beskrivning av vad som efterfrågas i mätningen.

Syftet med HALT är att samla data gällande vårdrelaterade infektioner, förekomst av riskfaktorer, och antibiotikaanvändning hos vårdtagare. Mätningen är en stickprovsundersökning där aktuell situation mäts en förutbestämd dag på vård- och omsorgsboende i Sveriges kommuner.

Relaterad läsning

Svenska HALT

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 23237