Svenskt arbete mot antibiotikaresistens

Lyssna

Rapporten beskriver Sveriges långsiktiga och strukturerade arbete mot antibiotikaresistens, vilket är karaktäriserat av samarbete på lokal, nationell och internationell nivå mellan många discipliner och sektorer. Sverige är ett litet land som har en förhållandevis låg antibiotikaförbrukning och ett i internationellt perspektiv gynnsamt resistensläge. Samarbete mellan världens länder är avgörande för att hantera och motverka den ökade resistensutvecklingen.

Rapporten har tagits fram inom ramen för ett samarbetsprojekt med det Indiska National Center for Disease Control (NCDC) och Folkhälsomyndigheten som en del i ländernas arbete för rationell antibiotikaanvändning och förbättrad övervakning av antibiotikaresistens. Projektet har finansierats av Sida.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 134
Artikelnummer: 2014-05-05