Swedres 2013 – i korthet Swedish Antibiotic Utilisation and Resistance in Human Medicine

Lyssna

Swedres 2013 – i korthet sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

Under 2013 minskade antibiotikaförsäljningen i Sverige med 8 procent. Det är den största procentuella nedgången under hela 2000-talet. Antalet recept minskade från 374 till 343 per tusen invånare. Minskningen omfattade alla antibiotikagrupper utom nitrofurantoin och pivmecillinam som ökade, vilket var positivt då dessa två är rekommenderade förstahandspreparat mot urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Relaterad läsning

Swedres-Svarm 2013

Swedres-Svarm årsrapporter

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4