SWEDRES i korthet 2014

Lyssna

Swedres i korthet 2014 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

Swedres-Swarm 2014 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Vi sätter även fokus på aktuella frågeställningar som utbrott i vården och verktygen Primärvårdens register för infektioner i Sverige (PRIS) samt Infektionsverktyget.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 15016