SWEDRES i korthet 2018

Lyssna

Denna kortversion av den längre rapporten innehåller en sammanfattning av försäljningsstatisk över antibiotika och utvecklingen av antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan. Här presenteras även verktyg för lokalt arbete samt tips på nyutkomna rapporter från Folkhälsomyndigheten om antibiotika och antibiotikaresistens.

Swedres-Svarm 2018 redovisar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten innehåller även analyser av 2018 års resultat samt fördjupande texter.

Läs hela rapporten Swedres-Svarm 2018

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 18039