Swedres-Svarm 2017

Listen

Swedres-Svarm 2017 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the National Veterinary Institute (SVA).

This report is mainly aimed at professionals within:

  • STRAMA
  • Clinical microbiological laboratories
  • Antimicrobial stewardship
  • Infection prevention and control
  • Communicable disease control

Download Swedres-Svarm 2017 (Swedish website)

In Swedish

Swedres-Svarm 2017 visar statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapporten riktar sig i första hand till professionen inom:

  • STRAMA
  • Kliniskt mikrobiologiska laboratorier
  • Infektionsmedicin
  • Smittskyddsenheter
  • Vårdhygienenheter

Ladda ner Swedres-Svarm 2017 från SVA:s webbplats

Relaterad läsning

Author: Folkhälsomyndigheten
Published:
Number of pages: 118
Article number: 18003