Swedres-Svarm 2019 Sales of antibiotics and occurrence of antibiotic resistance in Sweden

Listen

Swedres-Svarm 2019 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the National Veterinary Institute (SVA).

This report is mainly aimed at professionals within:

  • STRAMA
  • Clinical microbiological laboratories
  • Antimicrobial stewardship
  • Infection prevention and control
  • Communicable disease control

Swedres-Svarm 2019 (sva.se)

In Swedish

Swedres-Svarm 2019 visar statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapporten riktar sig i första hand till professionen inom:

  • STRAMA
  • Kliniskt mikrobiologiska laboratorier
  • Infektionsmedicin
  • Smittskyddsenheter
  • Vårdhygienenheter

Relaterad läsning

Author: Folkhälsomyndigheten
Published:
Number of pages: 128
Article number: 19088