Swedres-Svarm 2021 Sales of antibiotics and occurrence of antibiotic resistance in Sweden

Listen

Swedres-Svarm 2020 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the National Veterinary Institute (SVA).

Swedres-Svarm 2021 (sva.se)

Erratum Table 1.1 Sales of antibiotics in outpatient care by antibiotic class or substance and age groups between 2017 and 2021 (Excel, 70 kB)

In Swedish

Rapport med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm).

Swedres-Svarm rapporten innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och skrivs årligen.

Bilaga

Erratum Table 1.1 Sales of antibiotics in outpatient care by antibiotic class or substance and age groups between 2017 and 2021 (Excel, 70 kB)

Observera att varje antibiotikaunderklass presenteras på en separat flik.

Relaterad läsning

Author: Folkhälsomyndigheten, SVA
Published:
Number of pages: 132
Article number: 22075