Swedres-Svarm 2022

Lyssna

Rapport med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm).

Swedres-Svarm rapporten innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och skrivs årligen.

Swedres-Svarm 2022 (sva.se)

Observera: eftersom rapporten laddas ned från SVA så finns inget att ladda ned under rubriken "Öppna publikationen".

Relaterad läsning

Swedres-Svarm årsrapporter

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: