Swedres-Svarm 2022 Sales of antibiotics and occurrence of antibiotic resistance in Sweden

Listen

Swedres-Svarm 2020 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the National Veterinary Institute (SVA).

Swedres-Svarm 2022 (sva.se)

In Swedish

Rapport med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm).

Swedres-Svarm rapporten innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och skrivs årligen.

Swedres-Svarm 2022 (sva.se)

Observera: eftersom rapporten laddas ned från SVA så finns inget att ladda ned under rubriken "Öppna publikationen".

Relaterad läsning

Swedres-Svarm årsrapporter

Author: Folkhälsomyndigheten, SVA
Published:
Number of pages: