Swedres-Svarm 2023 Sales of antibiotics and occurrence of antibiotic resistance in Sweden

Listen

Swedres-Svarm 2023 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the National Veterinary Institute (SVA).

Swedres-Svarm (sva.se) (in Swedish)

In Swedish

Swedres-Svarm rapporten innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och skrivs årligen.

Under 2023 fortsatte antibiotikaförsäljningen att öka i Sverige. Samtidigt fortsätter antibiotikaresisten att öka, och bakterier med ESBL-CARBA har nu nått sitt högsta antal någonsin. Det visar rapporten Swedres-Svarm 2023 från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Swedres-Svarm (sva.se)

Observera: eftersom rapporten laddas ned från SVA så finns inget att ladda ned under rubriken "Öppna publikationen".

Relaterad läsning

Swedres-Svarm årsrapporter

Author: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Published:
Number of pages: