Tuberkulosvaccination som särskilt vaccinationsprogram – Hälsoekonomisk utvärdering

Lyssna

Underlaget är en hälsoekonomisk analys som undersöker kostnadseffektiviteten av att införa tuberkulosvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram för barn med familjeursprung från länder med ökad, hög eller särskilt hög förekomst av tuberkulos, jämfört med ingen vaccination.

Den hälsoekonomiska analysen är en del av myndighetens regeringsuppdrag ”Vaccin mot tuberkulos till riskgrupper – beslutsunderlag för ändring av nationella vaccinationsprogram”. Underlaget riktar sig i huvudsak till berörda personer vid Regeringskansliet, men även till landsting och andra myndigheter.

Relaterad läsning

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 33
Artikelnummer: 15115