Tabellsammanställning för undersökningen av spel om pengar bland unga och föräldrar 2021

Lyssna

Tabellsammanställningen är ett komplement till rapporten "Unga och spel om pengar – Resultat från en undersökning om spel om pengar bland unga 16–19 år och föräldrar 2021". Här presenteras statistiska resultat i form av tabeller från undersökningen utifrån procentandelar för hur unga och föräldrar har svarat på våra frågor.

Tabellsammanställningen och rapporten riktar sig till personer som arbetar med planering, samordning eller förebyggande arbete inom myndigheter, kommuner, regioner, spelbolag och föreningar, och till personer som arbetar med unga i olika sammanhang som skola, socialtjänst och föreningsliv. Tabellsammanställningen och rapporten ingår i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 353
Artikelnummer: 22211