Till dig som erbjuds vaccin mot mpox

Lyssna

Faktablad till personer som erbjuds vaccin mot mpox. Kan delas ut av personal till patienter inför vaccinationstillfället. Format: A4.

Relaterad läsning

Informationsmaterial om mpox på svenska och flera språk

Författare: Folkhälosmyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23085