Faktablad till personer som erbjuds vaccin mot mpox. Kan delas ut av personal till patienter inför vaccinationstillfället. Format: A4.

Relaterad läsning

Informationsmaterial om mpox på svenska och flera språk