Frågor och svar om vaccination mot mpox

Lyssna

Frågor och svar kring vaccination mot mpox är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av övriga intresserade.

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan och klickar sedan på Lyssna.

Mpox

Lyssna

Före en möjlig kontakt med en mpox-smittad person rekommenderas vaccination till män och transpersoner som har sex med män med ökad risk för mpox (till exempel de med flera eller nya sexuella kontakter, nyligen genomgången sexuellt överförbar sjukdom, de som får preexpositionsprofylax mot hiv), personer som har sex med män mot ersättning, och personer med ökad risk för exponering för mpox i yrkeslivet. Dessutom rekommenderas vaccination till unga män och transpersoner 17 år och yngre som tillhör någon av ovanstående målgrupper vaccination.

Efter kontakt med en person som är smittad eller misstänkt smittad med mpox ska personer erbjudas vaccination, kan till exempel vara sexuella eller andra nära kontakter såsom hushållskontakter, inklusive barn. Vaccination ska helst då ske inom fyra dygn från kontakten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om vaccinet tas i förebyggande syfte behövs två doser med fyra veckors tidsintervall för att få ett bra skydd mot mpox. Ett immunsvar utvecklas redan efter första dosen vaccin men först cirka två veckor efter andra dosen uppnås ett bättre skydd.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Rekommendationen är att det måste gå minst fyra veckor mellan doserna för att få ett så gott skydd som möjligt. Alla som tagit en första dos rekommenderas en andra dos, oavsett hur lång tid det gått efter första dosen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Efter smittkoppsvaccination behöver personer med ett normalt immunförsvar endast en dos vaccin. Genom smittkoppsvaccinet har kroppen fått ett immunologiskt minne som byggs på med en dos vaccin mot mpox. För personer med ett nedsatt immunförsvar kan två doser vaccin behövas.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccination kan ges efter kontakt med en smittad eller misstänkt smittad person, dock helst inom fyra dagar. Vaccination efter nära kontakt med en smittad person skyddar sämre än vaccination före kontakt med en smittad person.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Skyddseffekten efter två doser vaccin är gott, cirka 80 procent. Även om den vaccinerade personen insjuknar är oftast sjukdomen mildare än hos en ovaccinerad. De vanliga sjukdomssymtomen i form av blåsor främst i de områden på kroppen som exponerats för virus kan vara mycket smärtsamma varför vaccination rekommenderas till personer med ökad risk för sjukdomen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Oftast skyddar en naturlig mpox infektion mot ytterligare infektioner. Även om enstaka reinfektioner finns beskrivna i litteraturen rekommenderas inte mpox-vaccination till personer som genomgått en naturlig infektion.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Två doser vaccin ger cirka 80 procents skydd mot mpox. Vaccination bör kombineras med andra smittskyddsåtgärder för att få ett så bra skydd som möjligt. Vaccination är viktigt då de som insjuknar oftast får ett mildare sjukdomsförlopp.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I Sverige erbjuds mpox-vaccination gratis till rekommenderade målgrupper med ökad risk för sjukdomen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, även friska barn och ungdomar i alla åldrar kan få mpox om de har nära kontakt med en person med en pågående mpox-infektion.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Barn kan erbjudas vaccination efter nära kontakt med en person som har en pågående mpox infektion eller misstänks ha blivit smittad av en infekterad person. Vaccination rekommenderas helst inom fyra dygn efter kontakten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Erfarenheten är mycket liten och en individuell nytta-risk-bedömning rekommenderas tillsammans med ansvarig läkare.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, vaccinet innehåller ett försvagat virus inom samma virusfamilj som inte förökar sig hos människa varför det även kan ges till de flesta personer med immunbrist.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccination erbjuds oftast vid infektionskliniker eller kliniker som följer personer med sexuellt överförbara infektioner.

För vidare information var vaccination erbjuds i din region rekommenderas regionens webbsida.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan