Tillgänglighet till vissa antibiotika – En pilotstudie av en alternativ ersättningsmodell

Lyssna

Denna rapport är första delen av Folkhälsomyndighetens slutrapportering av regeringsuppdraget Att genomföra en pilotstudie om tillgänglighet till vissa antibiotika (S2015/05372/FS, S2018/03920/FS (delvis)). Vi beskriver bland annat de principer och komponenter i den ersättningsmodell som pilottestats genom uppdraget samt utvärderingar av modellens effektivitet och ändamålsenlighet.

Vill du ta del av bilaga 1-6 till rapporten kan du kontakta vår registrator med angivande av vilken bilaga, publikationens titel och dnr 02318-2018 1.1.1.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 51
Artikelnummer: 22283