Tillgänglighet till vissa antibiotika – Fortsatta erfarenheter från en tidigare pilottestad ersättningsmodell

Lyssna

Rapporten beskriver hur Folkhälsomyndigheten har säkrat tillgänglighet till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde för svensk sjukvård. Den beskriver också utvecklings- och utvärderingsinsatser och förslag på arbetet framåt.

Den baseras på vår slutrapportering av regeringsuppdraget Att fortsatt öka tillgängligheten till vissa antibiotika.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23252