Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden

Lyssna

Tillsynsvägledningen om asylboenden utgör ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Den kan också användas av Migrationsverket, leverantörer av boenden, fastighetsägare och andra intresserande. Vägledningen är i första hand avsedd att tillämpas för asylboenden där asylsökande bor under en längre tid, det vill säga i flera månader och upp till år.

Vägledningen tar upp relevant miljölagstiftning och inomhusmiljöfaktorer som till exempel städning, ventilation, buller, smittskydd och hygien. I vägledningen framgår exempel på vad som kan ingå i verksamhetsutövarens egenkontroll enligt miljöbalken och vad som kan kontrolleras vid tillsyn. I texten finns hänvisningar till Folkhälsomyndighetens allmänna råd inom relevanta områden.

Relaterad läsning

Tillsynsvägledning asylboenden

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22072