Tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Lyssna

Denna publikation utgör tillsammans med Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2024:10) om temperatur inomhus ett hjälpmedel för tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn enligt miljöbalken. Den kan också användas av verksamhetsutövare, fastighetsägare och andra intresserade.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus HSLF-FS 2024:10

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24114