Unga som använder e-cigaretter har ökad risk för alkohol- och cannabisanvändning

Lyssna

Många ungdomar i Sverige och internationellt använder e-cigaretter. I en undersökning bland elever i svenska skolor 2023 uppgav 17 procent av eleverna i årskurs 9 och 21 procent i gymnasiets år 2 att de använt e-cigaretter den senaste månaden (CAN:s nationella skolundersökning 2023). Därför behövs mer kunskap om vilka konsekvenser ungas bruk av e-cigaretter kan få.

E-cigarettsanvändning hos unga ökar risken att de senare använder alkohol och cannabis. Det visar en systematisk litteraturöversikt från 2023. Utblicken som sammanfattar översikten riktar sig till verksamheter och professioner som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete inom ANDTS på nationell, regional och lokal nivå.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 24119