Nationella myndigheters verksamhet inom ANDTS 2023

Lyssna

Rapporten beskriver nationella myndigheters arbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) under 2023. Syftet är att redovisa vilket arbete som myndigheterna har bedrivit, men också att svara på om det har gjorts i enlighet med ANDTS-politikens prioriteringar. Rapporten beskriver också identifierade prioriteringar, utmaningar och framgångsfaktorer i myndigheternas ANDTS-arbete.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av ANDTS-politiken. I uppdraget ingår att ansvara för att årligen redovisa en samlad verksamhetsrapportering av nationella myndigheters ANDTS-arbete. Rapporten ingår i en delredovisning till regeringen.

Bilagor

Bilaga 1. Enkät (PDF, 300 kB)

Bilaga 2. Verksamheter (PDF, 414 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 23
Artikelnummer: 24099