Unga transpersoners erfarenheter av psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada

Lyssna

Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada är vanligt bland transpersoner. I det här faktabladet bidrar vi med kunskap om unga transpersoners egna erfarenheter av psykisk ohälsa och hur samhället kan främja psykiska hälsa hos gruppen.

Faktabladet bygger på resultatet från en intervjustudie om psykisk ohälsa bland unga transpersoner i åldern 16–26 år.

Relaterad läsning

Publikationer inom SRHR, hiv och STI samt hbtqi

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 21270