Ungdomsmottagningarnas betydelse i arbetet med ungas psykiska hälsa – Fallstudier i tre län

Lyssna

Ungdomsmottagningarna fyller en viktig funktion i arbetet med att främja och stödja ungas psykiska hälsa samt förebygga, och ibland behandla, psykisk ohälsa. Det visar en undersökningen, som har genomförts av forskare vid Umeå universitet. I den här rapporten presenteras resultat från undersökningen som baseras på fallstudier i tre län.

Rapporten vänder sig i huvudsak till beslutsfattare och profession vid landets ungdomsmottagningar samt till ansvariga för arbete med ungas psykiska hälsa i kommun och region. Innehållet kan även vara intressant för andra verksamheter och yrkesgrupper på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med, eller ansvarar för, att främja ungas psykiska hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten, Umeå universitet
Publicerad:
Antal sidor: 71
Artikelnummer: 24009