Uppföljning av funktionshinderspolitiken – Beskrivning av nuläge samt möjliga utvecklingsområden

Lyssna

Publikationen utgör en nulägesbeskrivning av arbetet med strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. Här beskrivs bland annat utvecklingsmöjligheter av Folkhälsomyndighetens interna processer för samverkan och samråd samt uppföljning av hälsan hos personer med funktionsnedsättning.

Relaterad läsning

Hälsa hos personer med funktionsnedsättning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 26
Artikelnummer: 22156