HSLF-FS 2016:82

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 17 augusti 2016
  • Utkom från tryck: 24 augusti 2016
  • Gäller från och med: 1 september 2016

HSLF-FS 2015:1 ersattes av: Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)