Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Lyssna

Pneumokockvaccination har rekommenderats till personer som löper högre risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom sedan 1990-talet. Från och med 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper. Utöver riskgrupper som omfattas av vaccinationsprogrammet rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination till några ytterligare riskgrupper.

Målgruppen för rekommendationerna är regionernas huvudmän och smittskyddsenheter samt hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationerna kan utgöra ett underlag för regionerna om hur de bör erbjuda vaccination mot pneumokocker till personer i riskgrupper.

Denna utgåva av rekommendationer, publicerad 2022, uppdaterad i september 2023 och i april 2024, ersätter tidigare rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 24093