Pneumokockvaccination har rekommenderats till personer som löper högre risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom sedan 1990-talet. Från och med 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper. Utöver riskgrupper som omfattas av vaccinationsprogrammet rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination till några ytterligare riskgrupper.

Målgruppen för rekommendationerna är regionernas huvudmän och smittskyddsenheter samt hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationerna kan utgöra ett underlag för regionerna om hur de bör erbjuda vaccination mot pneumokocker till personer i riskgrupper.

Denna utgåva av rekommendationer, publicerad i november 2022, ersätter tidigare rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 25 januari 2019
  • Uppdaterad: 25 november 2022
  • Artikelnummer: 22284