Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa HSLF-FS 2016:83

Lyssna

HSLF-FS 2016:83

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 17 augusti 2016
  • Utkom från tryck: 24 augusti 2016
  • Gäller från och med: 1 september 2016

HSLF-FS 2015:2 ersattes av: Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2