Upphettade tobaksvaror

Lyssna

Från den 1 maj 2024 omfattas upphettade tobaksvaror av förbudet mot karakteristisk smak samt krav på att upphettade tobaksvaror som är en tobaksvara för rökning ska förses med kombinerade hälsovarningar.

Relaterad läsning

Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 24131