Detalj- och partihandlare måste ha tillstånd för handel med tobaksvaror
Den som säljer tobaksvaror till en konsument, och den som bedriver partihandel, måste ha tillstånd för sin handel. Kommunen ska granska och bedöma en ansökan om tillstånd för handel med tobak, samt fatta beslut om tillstånd.

Stöd för kommunernas arbete med tillståndsprövningen

Vi har tagit fram följande material som stöd för kommunernas arbete med tillståndsprövningen:

Blankettmallar för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror för detalj- och partihandlare

Informationsblad om tillståndsplikten för detalj- och partihandlare

Vägledning till kommunerna vid utredning och bedömning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Vägledning till kommunerna och handlarna om egenkontrollprogram

Vägledning gällande tillståndsbeslut för tobaksvaror som kommunen ska skicka till Folkhälsomyndigheten

Kontaktuppgifter till andra berörda myndigheter

Tillsyn på försäljningsstället

Kommunen utövar tillsyn när det gäller bland annat hälsovarningar, produktpresentation och åldersgräns på försäljningsställen. Vi har tagit fram följande material som stöd för kommunernas tillsyn över handeln med tobaksvaror:

Information om kommunens och Polismyndighetens tillsyn över handel med tobaksvaror

Vägledning för kommunernas tillsyn över den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen på tobaksvaror

Vägledning gällande kommunens underrättelser till Folkhälsomyndigheten

Information till kommunerna om förbudet mot karakteristisk smak i cigaretter och rulltobak

Märkning och förpackning av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa, övriga tobaksvaror för rökning samt snus och andra rökfria tobaksvaror

Frågor och svar om tobaksprodukter

Kommunen har även rätt att göra kontrollköp i syfte att förbättra efterlevnaden av ålderskontroll. Information hittar du på vår sida om kontrollköp.

På vår sida om regler om tobak och liknande produkter, hittar du aktuella lagar, förordningar och föreskrifter.